Dětská chirurgie

Jsme specialisté pro kojence, děti a mládež. Poskytujeme nejmodernější dětskou chirurgickou péči s návaznosti na operační postupy od operací kýly až po korekce různých vrozených vad. Naše dětská chirurgie využívá nejmodernější chirurgické techniky a technologie včetně miniinvazivních operací. Nabízíme možnost objednat se do specializovaných poraden. Ošetřujeme děti s úrazy, máme poradnu pro děti se zácpou, poradnu pro problémy s předkožkou, zabýváme se sportovní medicínou. Provádíme cvičení bránice při onemocněních gastroezofageálního refluxu.

Lékaři dětské chirurgie Praha se snaží, aby zkušenosti našich a pacientů a rodin byly co nejvíce příjemné a bezpečné. Tyto stránky jsou tu proto, abychom Vám ukázali, jaké chirurgické výkony provádíme, a představili nás lékaře, kteří se budou o Vaše dítě starat.

Všeobecná dětská chirurgie Specializovaná ambulance proktologická Specializovaná ambulance pro obtíže s předkožkou
Ošetřujeme kojence, děti a dospívající, kteří vyžadují chirurgický výkon. Provádíme jednodenní operace tříselné a pupeční kýly, operace retence varlat, operaci zúžení předkožky, úplnou obřízku předkožky z rituálních nebo zdravotních důvodů, odstranění pih, nebo drobných povrchových útvarů.
V této poradně jsou řešena onemocnění konečníku a oblasti bezprostředně sousedící s konečníkem (perianální oblast). Mezi nejčastější obtíže, které dětské pacienty do této poradny přivádí je zácpa, krvácení z konečníku, bolesti konečníku.
Děti mají velmi často obtíže se zúženou předkožkou, kterou nelze volně přetáhnout přes žalud (tzv fimóza). Je třeba ji odlišit od tzv. konglutinace, kdy je předkožka pouze „slepena“. U části dětí se podaří zúžení pomocí mastí a cvičení vyléčit. Při neúspěchu či nemožnosti přetažení předkožky je lékařem indikována obřízka (cirkumcize). Nepříjemnou komplikací fimózy je parafimóza, což znamená uvíznutí zúžené předkožky za žaludem a škrcení žaludu, kdy krev nemůže odtékat zpět a jedná se o velmi bolestivý stav.
Specializovaná ambulance pro sportovní traumatologii Trauma Reflux
Máme mnohaleté zkušenosti při léčbě vrcholových sportovců, kdy obtíže vznikají z chronického přetěžování určité části těla. Léčíme bolest úponů z přetížení tzv. entezopathie, bolesti třísel, poranění svalů a další typické obtíže spojené se sportem.
Jako dětští chirurgové ošetřujeme akutní dětské úrazy. Ošetříme děti, které jsou zraněné při úrazech způsobenými pády, děti se zlomeninou, tržnou ranou, s popáleninou a dalšími úrazy.
Gastroezofageální reflux je zpětný tok žaludečních šťáv ze žaludku do jícnu, při kterém dochází k dráždění sliznice jícnu. Nejčastěji se projevuje zvrácením, neprospíváním, dysfagií (pálením žáhy, bolesti za hrudní kostí) a recidivujícími infekty dýchacích cest. Cvičením bránice a cvičením hlubokého stabilizačního systému, u velkého procenta pacientů, dochází ke zmírnění obtíží a pacienti nemusí podstoupit náročnou operaci.
Minimálně invazivní postupy Novorozenecká poradna a prenatální konzultace Poradna pro deformity hrudní stěny
Existuje celá řada diagnóz pro které se dnes hodí operace pomocí tzv. miniinvazivní chirurgické techniky. Při této metodě se místo otevřené operace a velkého řezu provádí pouze několik 3 – 10 mm řezů a pomocí optiky a tenkých nástrojů je provedena operace. Tyto postupy mají výhodu: lepší kosmetické výsledky, snížení bolesti, dřívější návrat k běžnému životu, jako škola, sport atd.
Máme odborné znalosti a školení v oblasti chirurgické korekce vrozených vad, z nichž některé jsou potenciálně život ohrožující bez zásahu. Můžeme pomoci rodičům dětí s vrozenými vadami pochopit ještě před porodem o jakou vadu se jedná, jako má prognózu a jak bude léčba po porodu probíhat.
Deformity hrudní stěny jsou v dětské populaci velmi rozšířené. Až 5,7% dětí má určitou formu deformity hrudníku. Nejčastějšími vadami jsou vpáčený hrudník (pectus excavatum) a ptačí hrudník (pectus carinatum). Tyto deformity se dají zmírnit vhodným cvičením, v některých případech přikládáním speciálních korekčních aparátů. Pokud je vada větší, je nutné operační řešení. Ideální věk pro operace je kolem 15 roku.


Více informací zde