Prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

Datum a místo narození: 18.6.1949, PrahaPromoce – doktor medicíny 1974, Fakulta dětského lékařství University Karlovy v Praze
Atestace I. stupně chirurgie 31.5.1978
Atestace dětská chirurgie 3.6.1983
Kandidát lékařských věd 21.5.1987 na FDL UK (Diagnostika rektální dysganglionózy u dětí
s chronickou obstipací)
Habilitován 13.6.1994 na UK v Praze (Současný stav léčení Hirschsprungovy choroby a
vrozených střevních dysganglionóz.
Jmenován profesorem pro obor chirurgie 15.10.2004
Od 1991 doposud zástupce přednosty Kliniky dětské chirurgie FN Motol

Studijní pobyty v zahraničí:

1984-1985 8 měsíců na Klince dětské chirurgie nemocnice Debrousse v Lyonu, Marseille a Toulose
1986-1987 2,5 měsíce v Johns Hopkins Hospital, v CHOP ve Philadeplphii, CNMC ve
Washingtonu D.C. a v presbyterian Babyś Hospital v New Yorku
1992 1 měsíc na Klinice dětské chirurgie, Karl – Frenzens Universitat v Grazu
1992 1 měsíc na Klinice dětské chirurgie, Hopital St. Vincent de Paul v Paříži
1996 1 měsíc na Klinice dětské chirurgie, Hopital Necker v Paříži
1997 14 dní v Schneider Children Hospital, Long Island, NY
1999 6 týdnů na Klinice dětské chirurgie, Hopital Necker v Paříži
2000 2 týdny na Klinice dětské chirurgie Hopital Lapeyronie, Université Montpellier I
2001 3 týdny na Klinice dětské chirurgie, Hopital Necker v Paříži

Členství ve společnostech:

Od roku 1974 člen České lékařské společnosti
Od roku 1981 – 2003 vědecký sekretář České pediatricko-chirurgické společnosti
Od 2003 předseda české pediatricko – chirurgické společnosti
Člen výboru Koloproktologické sekce České chirurgické společnosti a Spolku lékařů českých v Praze
Člen České pediatrické společnosti
Národní delegát České pediatricko- chirurgické společnosti JEP ve světové federaci společností dětských chirurgů (WOFAPS)
Od roku 2003 člen Evropské společnosti dětských chirurgů a národní delegát v její Executive Board
Od roku 1996 člen New York Academy of Science a od roku 2001 členem American Association for the Advancement of Science
Od roku 2004 člen Editorial Board European Journal of Pediatric Surgery
V roce 1999 bronzová pamětní medaile, v roce 2003 pamětní medaile a v roce 2004 stříbrná pamětní medaile UK 2.LF v Praze
V roce 2002 čestné členství Spolku lékařů českých v Praze
Člen zkušební komise pro obor dětské chirurgie IPVZ
Člen akreditační komise MZ pro obor dětské chirurgie
Předseda Čestné rady České lékařské komory

Jazykové znalosti:

fancouzština, angličtina, němčina, ruština

richard_skraba