MUDr. Pavel Tomek

Rok a místo narození:

1963, Praha

Vzdělání:

Fakulta všeobecného lékařství UK 1983-1989
Atestace I. stupně z chirurgie: 1993, I. chirurgická klinika, Praha,
Atestace z dětské chirurgie: 2000, KDCH FN Motol, Praha

Studijní pobyt v zahraničí:

Albany Medical Center, New York, USA 1998

Zaměstnání:

1989 -1994 NsP Příbram, chirurgické oddělení
1993 – 2013 lékař ZZS okr. Příbram
1995 – dosud: KDCHT FTN/TN
2001 – 2003 SZŠ a VZŠ 5. Května (učitel)
2003 – dosud: III. LF UK – odborný asistent


Členství v odborných společnostech: Česká pediatricko-chirurgická společnost JEP
Znalost jazyků: anglický jazyk – plynule (FCC I., USMLE), ruský jazyk – pokročilý
Grantová činnost: IGA MZ reg.č. 5079-1, 1998

pavel_tomek