MUDr. Ludmila Dittertová

Narozena 13.6.1948 v Praze

Vzdělání

V r. 1963 ukončena ZŠ v Praze
V r. 1966 ukončena SVVŠ v Praze maturitou
FVL.UK Praha obor všeobecné lékařství – promoce r. 1972
Atestace 1st. z chirurgie v Čs. Budějovičkách v r. 1976
Diplom kandidáta věd v r. 1981
Nástavbová atestace z dětské chirurgie v r. 1982
KTF UK Praha obor náboženské nauky bakalářské studium promoce 2008
KTF UK Praha obor teologie magisterské studium promoce 2011

Rodina

manžel Ing. Ivan Dittert,CSc., nar. 1953- vědecký pracovník FgÚ- v.v.i AV ČR
dcera Lucie nar. 1980 lékařka
dcera Michaela nar. 1985 – studující 1.LF-UK Praha

Práce

OÚNZ Tábor odd. chirurgie 1972-1976
FN Motol Klinika dětské chirurgie 1976-1996
FNKV Praha odd. dětské chirurgie 1996-2007
FN Motol dětská chirurgie poliklinika 2007- doposavad

Zájmy

lyžování, vysokohorská turistika, cestování, výtvarné umění, literatura
nejsem ani jsem nikdy nebyla příslušník politické strany

Jazykové znalosti

německy,rusky,anglicky

ludmila_ditterova