MUDr. Jan Peška

Vzdělání:

1.Lékařská fakulta UK 1996-2003
Atestace z dětské chirurgie 2013, KDCHT 3.LF UK FTN Krč, Praha

Zaměstnání:

2004 – 2006 NsP Český Brod, chirurgické oddělení
2006 – 2018 KDCHT 3.LF UK FTN/TN Krč

jan_peska