MUDr. Blanka Rousková

Životopis

Narodila jsem se 8.12.1956 v Praze.
Studium na Fakultě dětského lékařství university Karlovy jsem dokončila 19.6.1984.
Od roku 1984 do roku 1987 jsem pracovala na dětské chirurgii v Kolíně.
Od roku 1987 dosud pracuji na Klinice dětské chirurgie FN Motol .
Atestaci z chirurgie jsem složila v roce 1987
Atestaci z dětské chirurgie v roce 1993
Certificate of Completion of Specialist Training in Paediatric Surgery jsem obdržela v roce 2007 / Atestace FEBPS/
Atestaci z Intenzivní medicíny v roce 2008.
Atestaci z Klinické výživy a intenzivní metabolické péče v roce 2012.
Jsem držitelem certifikovaného kurzu Plastická chirurgie a Kurzů Akupunktura a reflexní terapie v pediatrii z roku 1991
Obdržela jsem licenci školitele v umělé výživě a metabolické péči 2001 / F016/ a diplom celoživotního vzdělávání lékařů – poslední s platností 2012-2017.
Mým hlavním oborem je dětská proktologie.

blanka_rouskova