MUDr. Blanka Kocmichová

Životopis

MUDr.Blanka Kocmichová je absolventkou 2.LF UK, do roku 1984 pracovala na hrudní chirurgii I. LF UK, od roku 1985 pracuje na Klinice dětské chirurgie v Motole.
Po atestaci ze všeobecné a následně dětské chirurgie získala osvědčení pro estetickou chirurgii, laserterapii a akupunkturu, celoživotně se věnuje traumatologii, popáleninové medicíně a léčbě komplikovaných a nehojících se afekcí a ran.Své zkušenosti prezentuje na domácích i zahraničních lékařských sympoziích. Podílí se rovněž na výuce mediků 2.LF UK. Působí dlouhodobě i na poli sportovní medicíny, vyučuje anatomii a fysiologii sportu na ústřední škole ČOS, sama je cvičitelkou aerobiku, gymnastiky, sokolské všestrannosti a instruktorkou lyžování s mezinárodní akreditací.

foto