Miroslav Černý

Studium fyzioterapie dokončil v roce 2000 s titulem diplomovaný specialista. Po ukončení studia se začal věnovat konceptu Neurac v rámci cvičení v RedCord lanech, kde získal certifikaci druhé úrovně   ( Neurac 2). Dále své zaměření rozšířil o koncept SpiralDynamik Level Basic, Reflexní terapii na podkladě vývojové kineziologie,  Senzomotoriku, Mobilizační a měkké techniky, Taping. Specializace terapeuta je na ortopedické a neurologické diagnózy. Pracovní zkušenosti RÚ Kladruby, Centrum Paraple a.s., MediCentrum a.s. miroslav_cerny