Mgr. Pavla Rybová

Členka České podiatrické společnosti
Narodila se v Chomutově.

Odborné vzdělání:

obor fyzioterapie (titul Bc., Mgr.) na FTVS Univerzity Karlovy v Praze.

Ve své publikační a lektorské činnosti se specializuje na sportovní fyzioterapii a funkční posturální poruchy u dětí zabývajících se výkonnostním sportem.Studovala u předních rehabilitačních odborníků jako jsou Doc. PaedDr Pavel Kolář, CSc., Doc. Mudr. František Véle,CSc., Prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc., MUDr., Doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc., PaeDr. Pavel Švejcar a další.Mezi lety 1997 až 2010 reprezentovala českou republiku ve skoku o tyči. V rámci sportovní kariéry měla možnost vyzkoušet jako pacient práci výše zmiňovaných odborníku. Zároveň prošla různými alternativními rekondičními programy, regeneračními procesy a vyzkoušela mnoha cvičebních konceptů – spinální cviky, jóga, powerjóga, pilates, redcord systém a další. Posledních 5 let se intenzivně věnuje podiatrii, ve které následuje léčebný trend největšího podiatrického centra v republice MEDsport klinik v Hradci Králové v čele s MUDr. Miroslavem Havrdou.

Absolvované odborné kurzy a rehabilitační semináře:

 • Lečba idiopatické skoliózy v kontextu moderní kineziologie
 •  Využití aktivní segmentální centrace u posttraumatických stavů končetin
 • Manuální terapie podle Mojžíšové
 • Taping v práci fyzioterapeuta
 • Vývojová kineziologie v manuální medicíně
 • Fyzioterapie u vrcholových sportovců
 • Klasická a sportovní masáž
 • Měkké, mobilizační techniky páteře a periférních kloubů, postizometrická relaxace
 • Kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě funkčních poruch osového orgánu
 • Redcord S-E-T 2 Lower Body
 • Redcord S-E-T 2 Upper Body
 • Terapeutické využití kineziotapu
 • Podiatrické minimum – vyšetření na plantoskopu a se systémem PodoCam
 • Formthotics expert programme
 • Zhotovování vložek firmy Schein
 • Technická úprava podiatrických vložek
 • Práce s vložkami Vasyli Medical
 • Úvod do cvičení SMS

 

Pavla Rybová